Καλοκαιρινοί κίνδυνοι και παιδιά | we24.gr

By | 05 Jun. 2016|Categories: Διακοπές, Σχολείο|Tags: , , , , |

Τα σχολεία κλείνουν. Τι πρέπει να ξέρει η οικογένεια σχετικά με την υγεία, τη νοσηρότητα και τους κινδύνους που μπορεί να προκύπτουν κατά την καλοκαιρινή [...]