Ιδιωτικά θεραπευτήρια στην κρίση | we24.gr

By | 06 Mar. 2016|Categories: Περίθαλψη|Tags: , |

Στην Ελλάδα της κρίσης ένας από τους τομείς που έχει πληγεί καίρια είναι η υγεία. Όλοι μιλάμε για τις ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό  προσωπικό, δομές και [...]