Σε κάθε έναρξη της σχολικής χρονιάς κάνουμε ένα σωρό προετοιμασίες…
Για την καλή υγεία των παιδιών μας όμως τι απαιτείται να κάνουμε;

Η επίσκεψη στον παιδίατρο είναι απαραίτητη και αυτός μας συμβουλεύει τα εξής:

Πρώτα απ όλα θα κάνει μια γενική εκτίμηση – εξέταση της καλής κατάστασης της υγείας του παιδιού.
Τα παιδιά όπως είναι γνωστό, έχουν ανώριμο ανοσοποιητικό και είναι πιο επιρρεπή στις λοιμώξεις που το φθινόπωρο ξεκινούν δυναμικά. Ο έλεγχος της εμβολιαστικής τους κάλυψης είναι εξαιρετικά απαραίτητος! Συμπληρώνουμε ή προγραμματίζουμε τυχόν ελλείψεις.

Ειδικότερα για τα «πρωτάκια» στο Δημοτικό, στα πλαίσια της προληπτικής αντίληψης και ανάγκης, οι Παιδίατροι προτείνουν μια σειρά από ελέγχους που περιλαμβάνουν κλινικές και παρακλινικες εξετάσεις συμφώνα και με τις προτάσεις των αντιστοιχών Ελληνικών και ξένων Επιστημονικών Εταιρειών και φορέων όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία.
Οι έλεγχοι αυτοί προτείνονται να έχουν γίνει και σε μικρότερη ηλικία αλλά η ανάγκη στην ηλικία αυτή που η δραστηριότητα διαφοροποιείται (εισάγεται η άθληση) και οι απαιτήσεις στη μάθηση αυξάνονται, το επιβάλλουν.

Προτεινόμενοι έλεγχοι σε αυτή την ηλικία

  • Αιματολογικός έλεγχος: γενική αίματος, έλεγχος αναιμίας, σίδηρος, φεριτίνη) , βασικός έλεγχος ηπατικής λειτουργίας (τρανσαμινασες) νεφρικής λειτουργίας (ουρία κρεατινινη) σάκχαρο, λιπίδια (χοληστερόλη , HDL, LDL, τριγλυκεριδια), βιταμίνη D, γενική ούρων.
  • Οφθαλμολογικός έλεγχος (οπτική οξύτητα έλεγχος για διαθλαστικές ανωμαλίες πχ μυωπία, αστιγματισμός). Τα παιδιά ξεκινούν να γράφουν και να διαβάζουν. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποια δυσκολία στη μάθηση μπορεί να κρύβει προβλήματα στην όραση!
  • Καρδιολογικός έλεγχος: ηλεκτροκαρδιογράφημα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και υπερηχολογικος έλεγχος (triplex) καρδίας. Τα παιδιά στην ηλικία αυτή αρχίζουν πιο συστηματική αθλητική δραστηριότητα εντος ή εκτός σχολείου. Οι περισσότερες ήπιες ή μέτριας βαρύτητας συγγενείς (όχι επίκτητες δηλαδή) καρδιόπαθειες ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ πρώιμα κλινικά συμπτώματα που να μας οδηγήσουν έγκαιρα στη διάγνωση και η δραστηριότητα στα πλαίσια συστηματικής και έντονης άθλησης (αθλητικά σωματεία) μπορεί να φορτίσει την καρδιακή λειτουργία επικίνδυνα.
  • Οδοντιατρικός έλεγχος και διενέργεια προληπτικών εργασιών (πχ φθορίωση δοντιών) Στην ηλικία αυτή έχει αρχίσει ήδη η αντικατάσταση των νεογιλών δοντιών από τα μόνιμα και η οδοντιατρική συμβουλή έρχεται να υπενθυμίσει και να συμβάλλει στο να εδραιωθούν οι συνήθειες καλής υγιεινής του στόματος.
  • Ακουολογικός έλεγχος: η καλή εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας μας σίγουρα εξαρτάται και από την καλή ακοή!

– Ο Παιδίατρος που παρακολουθεί το παιδί γνωρίζει καλυτέρα από όλους το ιστορικό του και την αναπτυξιακή του πορεία, σωματική και ψυχοκινητική. Αν υπάρχουν, σε σχέση με αυτά, ιδιαίτερες ανάγκες, θα συστήσει αν χρήζει, πριν την έναρξη του σχολείου, κάποιον άλλο ειδικό έλεγχο. Πχ παιδιά με αναπτυξιακή ψυχοκοινωνική ανωριμότητα ενδεχομένως να πρέπει να παραπέμπονται για έλεγχο από Παιδίατρο Αναπτυξιολογο ή Ειδικό παιδαγωγό στα πλαίσια της εκτίμησης της μαθησιακής ετοιμότητας αλλά και έγκαιρης υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας στο σχολειό (παράλληλη στήριξη). Αυτό αφορά και παιδιά που ήδη παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης και αποκατάστασης αναπτυξιακών δυσκολιών για την εκτίμηση της σχολικής τους ετοιμότητας.

– Ένα ιδιαίτερο θέμα που πρέπει να ελέγχεται και να παρέχεται συμβουλή με την ευκαιρία της προληπτικής αυτής επίσκεψης στον Παιδίατρο, είναι το θέμα της παιδικής παχυσαρκίας που εκτός του αμιγώς ιατρικού προβλήματος που δημιουργεί, θα αποτελέσει ίσως αιτία και άλλων προβλημάτων εντός του σχολείου όπως το μπουλινγκ. Καλό είναι λοιπόν να επισημαίνονται όλοι οι κίνδυνοι! Επισημαίνουμε επίσης ότι τα ελληνόπουλα βρίσκονται στη κορυφή της Ευρώπης στα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας!!

Οι περισσότεροι από τους πάνω έλεγχους, προτείνεται να επαναλαμβάνονται και κατά την έναρξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμπίπτει με την εφηβική ηλικία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον καρδιολογικό έλεγχο.

Επιπλέον, προτείνεται η παρακολούθηση ορθοπεδικών ανωμαλιών που πιθανώς προϋπάρχουν αλλά μπορεί να επιδεινωθούν κατά τη φάση της έντονης ανάπτυξης του σκελετού σε αυτή την ηλικία και τέλος η ιατρική συμβουλή για την ομαλή ανάπτυξη των αλλαγών που επιφέρει η εφηβεία σε αγόρια και κορίτσια.

Το κείμενο της Παιδίατρου Άννας Παρδάλη δημοσιεύτηκε στο ipaideia.gr