• Περιοδικό: The Doctor
  • Ενότητα: Παιδιατρική
  • Ημ/νία: Οκτώβριος/Δεκέμβριος 2016, Τέυχος 24
  • Θέμα: Εμβόλια: από τον θρίαμβο στην σύγχρονη αμφισβήτησή τους