Θέμα: Η Ιλαρά και η αντιμετώπησή της
Κανάλι: BlueSky TV
Εκπομπή: Αστυνομία & Κοινωνία
Ημ/νία: 27/09/2017