Θέμα: Συναγερμός για τη Μηνιγγίτιδα Β
Κανάλι: EPSILON ΤV
Παρουσιαστής: Νίκος Ευαγγελάτος
Εκπομπή: LIVE NEWS
Ημ/νία: 17/01/2018