• Περιοδικό: mom’s club magazine
  • Ενότητα: Παιδί
  • Ημ/νία: Άνοιξη 2016
  • Θέμα: Η πυρετοφοβία και αλήθειες για τον πυρετό!